Preek van de Leek door minister Lilianne Ploumen

Lilianne PloumenIn de Haagse Kloosterkerk verzorgt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) de zogeheten Preek van de Leek. In deze serie diensten gaat
een leek voor die zich laat inspireren door een Bijbeltekst. De bijeenkomst met Ploumen
wordt gehouden op zondag 27 november en begint om 20.00u.

De minister zal preken over het thema ongelijkheid. Daarbij laat ze zich inspireren door de
apostel Paulus. Ploumen zegt in een toelichting:

,,Van thuis kreeg ik mee: je bent niet minder, maar ook niet meer dan een ander. Dit is de
katholieke, praktische vertaling van de woorden van apostel Paulus. En heel bruikbaar als
leidraad, als toetssteen voor gewetensvolle reflectie op het eigen handelen. Mijn vader was
melkboer, en dus waren wij allemaal melkboer – want middenstander ben je met het hele
gezin. En in het standenbewuste Maastricht van toen was het goed om dan van huis uit mee
te krijgen dat je niet meer, maar zeker ook niet minder dan een ander was.”

De serie Preek van de Leek wordt aangeboden vanuit het idee dat de Bijbel niet aan de
kerk, maar aan de hele samenleving toebehoort. De voorganger houdt een eigen verhaal en
kan ook de liturgie een eigen invulling geven. Minister Ploumen doet dat onder meer door
het Koor Diplomatique mee te nemen. Het koor van het ministerie van Buitenlandse Zaken
zal zondag een tweetal liederen ten gehore brengen.

Eerdere voorgangers in de serie Preek van de Leek in de Kloosterkerk waren onder anderen
staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer,
schrijfster Rosita Steenbeek, en dirigent Jan Willem de Vriend (Residentie Orkest).

De bijeenkomst met minister Ploumen op zondag 27 november duurt van 20.00u. tot
ongeveer 21.00u. Na afloop wordt een goed glas wijn geschonken. Dan is er ook
gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en vragen aan de voorganger.

De toegang is vrij. Wel wordt er gecollecteerd.

De Kloosterkerk is gevestigd aan het Lange Voorhout, 2514 ED Den Haag.
Telefoonnummer: 070-3461576.