Geert Corstens

 

geert

Gerard Josephus Maria (Geert) Corstens (1946) studeerde in 1969 cum laude af in de rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteiit Nijmegen. In 1974 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op vervolgingsbeleid. Hij was daarna officier van justitie, hoogleraar  en werd In 1995  benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad. Daar volgde hij in 2008 Willibrord Davids op als president van de Hoge Raad.

Op 31 oktober 2014 hield Corstens zijn afscheidsrede over het belang van de rechtstaat en de positie van de rechter.

In een interview in NRC Handelsblad (20/12/2014) zei Corstens door zijn „optimistische levenshouding” altijd geloofd te hebben in barmhartige strafrechtspleging. Hoe afschuwelijk daden ook zijn, we moeten de ander niet haten maar proberen te vergeven, aldus Corstens. „Ik heb het geloof in de medemens niet verloren, ook al erger ik me – om het zacht uit te drukken – wel eens aan het optreden van mensen”, meent de rechter. „Al begrijp ik de vergeldingsgedachte, ik ben voorstander van een strafrechtspleging die blijft pogen mensen niet te isoleren. Het is jammer dat in het huidig geestelijk klimaat die gedachte wat is weggeëbd.”

Zondag 15 maart 2015 was Geert Corstens de leek en hield deze preek.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *