Lilianne Ploumen

Lilianne PloumenMinister Ploumen werkte tijdens haar studie vanaf 1983 als sociaal cultureel werker in Rotterdam-Crooswijk en vanaf 1985 bij het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek als medewerkster bij de afdeling statistiek en als projectleidster onderzoek. Van 1990 tot 1992 werkt ze als manager marketing en onderzoek bij het Foster Parents Plan in Amsterdam. Ze stapt in 1993 over naar PLAN, de koepelorganisatie van Foster Parents, gevestigd in Londen.

Lilianne Ploumen zet in 1995 Ploumen Projecten op, een organisatie die zich bezighoudt met marketingonderzoek en ideeontwikkeling voor profit en non-profit opdrachtgevers. Ook werkt ze in 1995 als coördinator fondswerving voor Mama Cash, een internationaal fonds voor de financiering van initiatieven van vrouwen. Van 1996 tot 2001 is ze directeur van Mama Cash.

Van 2001 tot 2007 werkte Minister Ploumen bij de ontwikkelingsorganisatie Cordaid, eerst als hoofd kwaliteit en strategie en vanaf 2004 als directeur internationale programma’s.

Van oktober 2007 tot januari 2012 was Ploumen voorzitter van de PvdA

Op 5 november 2012 is Lilianne Ploumen benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte-Asscher. Onder haar ministerschap is het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid flink hervormd. Ploumen zet in op de terreinen handel en investeringen, (internationale) armoedebestrijding, en de toenemende raakvlakken daartussen.

Lilianne Ploumen was onder meer vicevoorzitter van de Evert Vermeer Stichting en lid van de Zuid-Noordcommissie van de PvdA, het adviesorgaan op het terrein van internationale samenwerking.

Daarnaast was zij onder meer lid van het bestuur van de stichting Opzij, bestuurslid van Women Inc, en lid van de Raad van Toezicht van STOP AIDS NOW!.

Lilianne Ploumen is op 27 november 2016 de laatste leek van de derde serie van Preek van de Leek