Jan Pronk

Korte kennismaking met Jan Pronk

Jan Pronk bij Nationaal Archief & Spaarnestad Photo join Wikipedia

Jan Pronk bij Nationaal Archief & Spaarnestad Photo join Wikipedia

Op de vraag: “Bent u kerkelijk?” antwoordde Jan Pronk in 2008: “Ja, ik ben wel kerkelijk. Maar niet meer zo institutioneel kerkelijk, meer protestants-christelijk. Ik heb een christelijke opvoeding gehad, christelijk onderwijs en ik ben heel veel naar de kerk gegaan. Daar kom ik nooit meer van los. En daar kom ik voor uit ook.” Pronk komt ook met enige regelmaat in de Kloosterkerk.

De oud-politicus gelooft niet in een God die dagelijks leiding geeft. Hij gelooft in een bijbelse opdracht, de opdracht om een goed mens te zijn. “Dat kun je benoemen in de termen van het boek Genesis: bouwen en bewaren. Of in termen van Mattheüs, die van goed rentmeesterschap spreekt.”

Jan Pronk (1940) was minister in vier kabinetten: Den Uyl, Lubbers III, Kok I en Kok II. Ook maakte hij deel uit van de Tweede Kamer en was hij in verschillende functies werkzaam voor de Verenigde Naties . Vanaf 2008 was hij enkele jaren voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Pronk was bijna 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid, waarbinnen hij gold als exponent van de linkervleugel. Met name zijn relatie met partijleider Wim Kok was vaak moeizaam. Op 28 mei 2013 maakte Pronk bekend dat hij zijn lidmaatschap van de PvdA had opgezegd. Hij meende dat de PvdA zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie had verwijderd.

Jan Pronk was op 15 november de derde leek in Preek van de Leek en hield deze preek. De dienst ook te beluisteren via kerkomroep.nl.