Jeroen van der Veer

Korte kennismaking met Jeroen van der Veer…

Jeroen_van_der_Veer_19333Voor Jeroen van der Veer (1947) is leiderschap “richting geven, inspireren en zorgen voor voortgang in de gewenste richting”. Het is dus uitdrukkelijk meer dan ‘iets managen’, want management is vooral “het zorgen voor de voortgang,” zei hij ooit.

De oud-ceo van Shell, die nu diverse commissariaten bij andere grote bedrijven bekleedt, zal het in zijn Preek van de Leek hebben over leiderschap. “Ik stel voor”, vertelde van der Veer in het voorbereidende gesprek, “om mijn opvattingen in gesprek te brengen met Marcus 10:42-43.
Daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun
eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie
van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen…’”.

Van der Veer werd als kind gedoopt in de Remonstrantse kerk, maar zijn ouders lieten hem in
dit opzicht vrij. Van der Veer zou zichzelf niet gelovig noemen. Op de vraag hoe hij zijn geweten
organiseert zonder geloof zegt hij: “Door logisch nadenken. Door plannen te maken, niet voor
volgend jaar, maar voor de lange termijn. En door erover na te denken wat goed is voor alle
betrokken partijen.” Van der Veer zegt verder respect te hebben voor dominees. “Ik wil dat
werk graag steunen.”

Van der Veer studeerde af in werktuigbouwkunde in Delft en in economie in Rotterdam. Hij
heeft verschillende functies gehad bij Shell in Nederland, op Curaçao en in het Verenigd Koninkrijk. In 2013 nam hij afscheid van zijn werk bij de multinational.

Jeroen van der Veer was op 1 november de eerste leek in Preek van de Leek