Categorie archief: Geen categorie

Rob de Wijk als laatste leek: over strijd tussen goed en kwaad

Rob de Wijk is zonder religieuze levensbeschouwing opgevoed. Hij ervaart het als bijzonder, dat een geloofsgemeenschap iemand die zonder ‘God’ leeft de ruimte geeft om de kansel te betreden en zich persoonlijk te verhouden tot wat er in de bijbel staat. Daarom heeft hij de uitnodiging van de Kloosterkerk om een Preek van de Leek te houden van harte aangenomen.

Wat hem bezighoudt, zijn de woordparen ‘angst en vertrouwen’ en ‘verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid’. Angst en onverdraagzaamheid ziet hij als twee grote ‘kwaden’ die onze samenleving bedreigen.

Hij voelt zich daarom aangesproken door het bijbelboek Openbaring, waarin het gaat over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Hij leest Openbaring 12: 1-18 en Romeinen 14: 13 en 19. Wat is er nodig, om op en verdraagzame manier te kunnen samen leven? Wat is daarbij leidend voor hemzelf? In zijn Preek van de Leek spreekt hij zich daarover uit.

Aner Shanati, muzikant uit Syrië, zal medewerking verlenen aan deze laatste Preek van de Leek van 2017 in de Kloosterkerk!

Deze laatste Preek van de Leek van dit seizoen zal zondag 3 december (17:00) zijn, in de Kloosterkerk, Den Haag. Van harte welkom!

 

 

Indrukwekkende dienst Marco Kroon & 7even Bridges na te zien

Zondag 26 november ging Marco Kroon als leek voor in een indrukwekkende dienst. Het thema was “gevormd door de strijd”, waarbij gelezen is uit 1 Samuel: het verhaal van David en Goliath. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de band 7even Bridges onder leiding van Erik Krikke, ook gevormd door de strijd: prachtige muziek werd afgewisseld door indringende verhalen.

Door Johan Kroes is een samenvatting van de dienst geschreven. Ook te lezen op de website van het Veteraneninstituut. De opbrengst van de collecte was €448,18 voor Stichting Hulphond.

De dienst is na te kijken via Facebook live (helaas missen de laatste 5 minuten).