Preek van de Leek door minister Lilianne Ploumen

Lilianne PloumenIn de Haagse Kloosterkerk verzorgt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) de zogeheten Preek van de Leek. In deze serie diensten gaat
een leek voor die zich laat inspireren door een Bijbeltekst. De bijeenkomst met Ploumen
wordt gehouden op zondag 27 november en begint om 20.00u.

De minister zal preken over het thema ongelijkheid. Daarbij laat ze zich inspireren door de
apostel Paulus. Ploumen zegt in een toelichting:

,,Van thuis kreeg ik mee: je bent niet minder, maar ook niet meer dan een ander. Dit is de
katholieke, praktische vertaling van de woorden van apostel Paulus. En heel bruikbaar als
leidraad, als toetssteen voor gewetensvolle reflectie op het eigen handelen. Mijn vader was
melkboer, en dus waren wij allemaal melkboer – want middenstander ben je met het hele
gezin. En in het standenbewuste Maastricht van toen was het goed om dan van huis uit mee
te krijgen dat je niet meer, maar zeker ook niet minder dan een ander was.”

De serie Preek van de Leek wordt aangeboden vanuit het idee dat de Bijbel niet aan de
kerk, maar aan de hele samenleving toebehoort. De voorganger houdt een eigen verhaal en
kan ook de liturgie een eigen invulling geven. Minister Ploumen doet dat onder meer door
het Koor Diplomatique mee te nemen. Het koor van het ministerie van Buitenlandse Zaken
zal zondag een tweetal liederen ten gehore brengen.

Eerdere voorgangers in de serie Preek van de Leek in de Kloosterkerk waren onder anderen
staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer,
schrijfster Rosita Steenbeek, en dirigent Jan Willem de Vriend (Residentie Orkest).

De bijeenkomst met minister Ploumen op zondag 27 november duurt van 20.00u. tot
ongeveer 21.00u. Na afloop wordt een goed glas wijn geschonken. Dan is er ook
gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en vragen aan de voorganger.

De toegang is vrij. Wel wordt er gecollecteerd.

De Kloosterkerk is gevestigd aan het Lange Voorhout, 2514 ED Den Haag.
Telefoonnummer: 070-3461576.

Derde serie Preek van Haagse Kloosterkerk, met onder anderen minister Ploumen

Preek van de leek flyer A5 2016 v2Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en oud-Kinderombudsman Marc Dullaert zijn enkele van de leken die komend najaar een Preek van de Leek zullen verzorgen in de Kloosterkerk te Den Haag. Daarmee gaat de serie haar derde seizoen in. Andere deelnemers zijn dirigent Jan Willem de Vriend en D66-politica Petra Stienen.

De leken zullen spreken en preken over hun favoriete bijbelteksten en omgang met theologische  en filosofische kwesties. Daarnaast zullen de vier de liturgie een eigen invulling geven. Musici van buiten de Kloosterkerk helpen hen daarbij.

Hiermee gaan mensen van buiten de kerk de ontmoeting aan met de bijbel en de protestantse traditie. Dit gebeurt vanuit de verwachting dat die confrontatie waardevolle ervaringen voor leek en toehoorders kan opleveren, én vanuit het idee dat de bijbel niet de kerk maar de hele samenleving toebehoort.

Op zondag 6 november trapt Marc Dullaert de derde reeks af. Hij wordt op 13 november gevolgd door Jan-Willem de Vriend, dirigent van het Residentie Orkest in Den Haag. Op 20 november volgt Petra Stienen, oud-diplomaat, Arabiste en senator voor D66. Op 27 november sluit minister Lilianne Ploumen (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) de serie af.

De aanvang is niet om 10 uur s’ ochtends, maar om vijf uur ‘s middags. Na afloop wordt een goed glas wijn geschonken.  Dan kan met de lekenprediker en andere aanwezigen over de dienst van gedachten worden gewisseld.

De toegang is gratis. Wel wordt met een collecte een vrijwillige bijdrage tijdens de dienst gevraagd.

De Kloosterkerk is gevestigd aan het Lange Voorhout 4 in Den Haag.

Voor meer informatie over dit project kunt u ons volgen (en reageren ) op Facebook en Twitter.

Projectgroep Preek van de Leek
Kloosterkerk, Den Haag

Volg ons ook op Twitter via @preekvdleek070
En op Facebook via @preekvandeleekdenhaag